Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh phát biểu, nhấn mạnh, chính sách BHYT đang ảnh hưởng ngày càng sâu rộng đến đời sống xã hội và ngày càng được người dân quan tâm.

Quá trình xây dựng và triển khai thực hiện chính sách luôn được Chính phủ quan tâm, nhất là lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp chủ trì họp với các địa phương có bội chi quỹ lớn để chỉ đạo các giải pháp kiểm soát chi phí; chỉ đạo xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 105 và Thông tư 37; tổ chức đối thoại với Hiệp hội bệnh viện (BV) tư nhân...

Toàn cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, năm 2017, Nghị quyết số 20/2017/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành, với nhiều nội dung liên quan đến định hướng thực hiện chính sách BHYT, như: “Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khoẻ và BHYT toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia BHYT và thụ hưởng các dịch vụ y tế (DVYT)”;

“Tỉ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số đến năm 2025”; “Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý BV, giám định BHYT, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm”; 

“Thực hiện nguyên tắc y tế công cộng do ngân sách Nhà nước (NSNN) bảo đảm là chủ yếu. KCB do BHYT và người dân chi trả. Chăm sóc sức khoẻ ban đầu do BHYT, người dân và NSNN cùng chi trả”…

Tổng Giám đốc BHXH cũng khẳng định quyết tâm của BHXH Việt Nam đảm bảo quỹ BHYT sử dụng hiệu quả, thực sự dành cho chăm sóc sức khỏe người dân, không bị lãng phí vào những chỉ định DVYT không cần thiết.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nêu rõ, điểm mới của việc giao dự toán chi năm nay là xác định rõ ràng số chi tối đa của từng cơ sở KCB BHYT dựa trên phân tích nhu cầu chi năm 2017 của chính cơ sở đó. 

Căn cứ của việc giao dự toán này là Quyết định số 17/QĐ-TTg, theo đó giao dự toán chi KCB BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân. Trong Quyết định này, Thủ tướng đã giao trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện đến cả Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

"Quyết định số 17/QĐ-TTg là căn cứ có tính quy phạm để tham mưu cho UBND trong tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện dự toán" -  Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn chỉ rõ. 

Lãnh đạo BHXH Việt Nam đã yêu cầu lãnh đạo BHXH các tỉnh phải có tinh thần chủ động trong quản lý, giám sát sử dụng quỹ KCB BHYT;  tích cực tham mưu, báo cáo với UBND tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Xử lý kiên quyết, đúng mực các vi phạm. 

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các tỉnh chưa thông báo số dự toán đến từng cơ sở KCB cần khẩn trương hoàn thiện ngay trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tổ chức đánh giá tình hình dự toán 6 tháng đầu năm và xác định số dự toán còn lại, xây dựng các biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm…

Đặc biệt, BHXH cũng đề cập tới những chi phí KCB BHYT bất hợp lý gia tăng, những chỉ định rộng rãi bệnh nhân vào điều trị nội trú, xét nghiệm cận lâm sàng không cần thiết, không phù hợp bệnh, kết quả đấu thầu và sử dụng thuốc tại một số nơi cũng bất hợp lý về chi phí- hiệu quả… và có định hướng công tác giám định BHYT năm 2018, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh giải quyết những tồn tại nêu trên.

Trong năm 2018, Ban chứ năng của BHXH sẽ tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về đấu thầu thuốc, phối hợp với Bộ Y tế thống nhất tỉ lệ sử dụng biệt dược gốc và cơ cấu sử dụng biệt dược gốc với thuốc Generic Nhóm 1 theo chỉ đạo của Chính phủ... 

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh sẽ phải rà soát, đánh giá việc thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu kỳ trước, để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sử dụng. Tăng cường hoạt động của tổ đấu thầu. 

Giám sát quá trình kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc, sử dụng thuốc đúng chỉ định trong hồ sơ đăng ký; thuốc có cảnh báo an toàn, hiệu quả hạn chế, hạn chế chỉ định theo thông báo của Cục Quản lý Dược...

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận về tình hình phân bổ dự toán chi khám chữa bệnh (KCB BHYT) năm 2018 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và giải pháp điều hành dự toán chi KCB BHYT năm 2018. Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách hiệu quả, đúng quy định…

Hiếu Anh