Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị chủ trì Hội nghị đã  quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 và Hội nghị triển khai Chương trình công tác XDLL CAND năm 2017 của Tổng cục Chính trị CAND.

 Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2016; triển khai chương trình công tác năm 2017, nêu rõ: Năm 2016, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), lãnh đạo Bộ, Tổng cục Chính trị CAND để chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Cục Công tác chính trị.

 Tập trung giúp Tổng cục tham mưu cho Đảng ủy CATƯ hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống các đơn vị làm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng CAND; nghiên cứu xây dựng các văn bản tăng cường công tác quản lý Nhà nước các mặt công tác chính trị; đổi mới công tác chỉ đạo việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các đảng bộ cơ sở trong lực lượng CAND.…

 Trung tướng Lê Văn Đệ ,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016, Cục Công tác Chính trị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; có 24 lượt tập thể, 43 cá nhân được Bộ Công an và các cấp khen thưởng. Đảng bộ Cục Công tác chính trị đạt “trong sạch, vững mạnh”.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ nhấn mạnh, năm 2017, công tác tham mưu chính trị tư tưởng phải đặt lên hàng đầu. Cục Công tác chính trị tham mưu Đảng ủy CATƯ đề xuất Bộ Chính trị ban hành chỉ thị, phê duyệt Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Tập trung tổ chức sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị của Bộ trưởng về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ…Đề xuất ban hành Thông tư của Bộ Công an tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong CAND. Đổi mới tổ chức giao ban công tác tư tưởng theo quy định của Bộ Công an, kết hợp nắm bắt dư luận xã hội theo định kỳ hàng quý với Công an các đơn vị. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan thông tấn báo chí và tiến hành sơ kết giữa các đơn vị đã có quy chế phối hợp, có chương trình phối hợp những năm tiếp theo. Đề xuất kiện toàn, củng cố cơ quan báo chí trong CAND theo Đề án của Chính phủ. Tổ chức giao ban các báo và Trung tâm Phát thanh truyền hình điện ảnh CAND theo quy định .

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 Hội nghị đã tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên là Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND; Thượng tá Đặng Minh Tiến, đảng viên Chi bộ Phòng điều lệnh, quân sự, võ thuật…

Anh Hiếu