Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tổng biên tập Tạp chí CAND, Ủy viên Ban tổ chức Lễ kỷ niệm; Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Ủy viên Ban tổ chức lễ kỷ niệm; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND…

Các đại biểu tham dự lễ ký kết giao ước thi đua.

Ngày 8/5/1967, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 237-CA/QĐ thành lập Cục Tuyên huấn (nay là Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị CAND). Ngày 29/8/2016, Tổng cục Chính trị CAND đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang qua 50 năm xây dựng và trưởng thành của Cục, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, Đảng ủy, lãnh đạo Cục phát động đợt thi đua đặc biệt trong đơn vị, với chủ đề "Phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị”.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và các tổ chức quần chúng Cục Công tác chính trị ký giao ước thi đua.

Để thực hiện thắng lợi những nội dung thi đua đề ra, đợt thi đua đặc biệt được chia thành 2 giai đoạn gắn với các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước như sau: Giai đoạn 1: Từ tháng 12-2016 đến ngày 3/2/2017, với chủ đề “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” gắn với kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017).

Giai đoạn 2: Từ ngày 4/3/2017 đến hết ngày 19/5/2017, với chủ đề "Mỗi ngày làm một việc chất lượng, hiệu quả lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác chính trị” gắn với kỷ niệm 42 năm Ngày giải phòng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017).  

Tại buổi Lễ, với sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện lãnh đạo các đơn vị và tổ chức quần chúng trong Cục Công tác chính trị đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt nêu trên…

Anh Hiếu