Chặng đường hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng  CAND đã khẳng định, công tác chính trị tư tưởng có vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Công tác chính trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và CAND... cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong mọi giai đoạn của cách mạng.

Lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Cục Công tác chính trị Tổng cục Chính trị CAND.

Ngay từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945, các tổ chức tiền thân của lực lượng Công an được thành lập, công tác chính trị tư tưởng đã được cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị quan tâm. Ngày 1-11-1946, Sở Công an Bắc kỳ xuất bản Tờ “Công an mới”, đây là công cụ đầu tiên của công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

Tiếp đó, ngày 5-4-1948, Bộ Nội vụ ban hành Nghị định về tổ chức của Nha Công an Trung ương, theo đó Ty Tuyên Nghiên huấn (tiền thân của tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị trong CAND). Sau khi nhận được Báo do Công an khu XII gửi biếu, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã gửi Thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu XII, trong đó đã chỉ rõ “Tư cách người Công an cách mạng”.

Từ đây, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trở thành nội dung cốt lõi của công tác chính trị tư tưởng. Sau năm 1954, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 8-5-1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 237/CA-QĐ thành lập Cục Tuyên huấn và ngày 22-2-1973, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 32/CP đổi tên Cục Tuyên huấn thành Cục Công tác chính trị.

Cục Tuyên huấn, rồi Cục Công tác chính trị ra đời đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, công tác chính trị tư tưởng trong CAND không ngừng đổi mới, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng, ngày 24-12-2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 4735/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Cục Công tác chính trị.

Theo đó, Cục Công tác chính trị có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ, Tổng cục thống nhất quản lý và chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CAND; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thi đua thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giáo dục truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, rèn luyện thể chất, tư thế tác phong người cán bộ CAND...

Trong những năm gần đây, Cục Công tác chính trị đã tham mưu giúp Tổng cục, Bộ tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực như: Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; đồng thời, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Đặc biệt, năm 2015 Cục đã tham mưu giúp Bộ, Tổng cục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được ấn tượng sâu sắc trong các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng CAND nói chung và của Tổng cục Chính trị CAND nói riêng.

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2015, trong 6 tháng đầu năm 2016, Cục Công tác chính trị đã tham mưu tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua đặc biệt chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tập trung nghiên cứu, xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo; sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn tại các khu di tích, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, như: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Người tại Nghệ An và đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Vầng dương tỏa sáng kết nối muôn phương” phục vụ nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An được cán bộ và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Công tác chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND (18/6/1981- 18/6/2016), Cục Công tác chính trị tự hào với những đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với công tác chính trị trong CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước...

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị