Dự Đại hội có Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện Đảng bộ các đơn vị chức năng thuộc Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND…

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Cục trưởng Cục Công tác chính trị cho biết: Nhiệm kỳ 2010-2015, được sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy Cục Công tác chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đơn vị đã hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng CAND.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng (XDLL) nội bộ luôn được chú trọng..

Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND  lần thứ IX, Đảng bộ Cục Công tác chính trị quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, góp phần  XDLL CAND cách mạng, chính quy, kỷ luật, kỷ cương; cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an có đạo đức, lối sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nêu cao vai trò, trách nhiệm và ý thức tự giác nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; tính chủ động, sáng tạo của mỗi CBCS, đảng viên; phát huy vai trò xung kích của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Đặng Thái Giáp, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010- 2015, Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Công tác chính trị lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; Đại hội đã tiến hành các nội dung: Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử và công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên và biểu quyết một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ tới; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội...
Các đảng viên Đảng bộ Cục Công tác chính trị biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Tổng cục, Trung tướng Lê Văn Đệ đánh giá cao và biểu dương thành tích của Đảng bộ Cục Công tác chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua. Trung tướng  Lê Văn Đệ yêu cầu, Đảng bộ Cục Công tác chính trị cần phải tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, cần làm rõ chức năng lãnh đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy, Chi bộ. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cục Công tác chính trị cần chú trọng hơn việc nghiên cứu, đề xuất, đổi mới nội dung, biện pháp công tác chính trị tư tưởng  cho phù hợp với đặc điểm, tình hình hiện nay, khẳng định vị trí hàng đầu của công tác chính trị tư tưởng trong công tác XDLL CAND. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, các phong trào thi đua, văn hóa, thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật…

Trung tướng Lê Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 Cục Công tác chính trị.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội.  

Trước mắt, Đảng bộ Cục Công tác chính trị cần tập trung tham mưu tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và Ngày hội 10 năm bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng,  Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”…Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát…hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Anh Hiếu