Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân chủ trì hội nghị.

Tiếp tục phát huy kết quả chương trình phối hợp 3 năm qua, 6 tháng đầu năm 2016, chương trình phối hợp đã đạt được những kết quả quan trọng. Đoàn Thanh niên các đơn vị đã quan tâm triển khai đồng bộ các nội dung tuyên truyền, giáo dục về chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng tin, bài, phóng sự trên các bản tin nội bộ, website, báo, đài Trung ương và địa phương để tuyên truyền pháp luật và phản ánh các hoạt động của đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; phối hợp tổ chức có hiệu quả các buổi diễn đàn, toạ đàm... nhằm xây dựng tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu tại hội nghị.

Bám sát nội dung chương trình phối hợp, Đoàn Thanh niên một số địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tập hợp, đoàn kết, định hướng hoạt động cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với lực lượng Công an nhân dân duy trì có hiệu quả các mô hình CLB thanh niên phòng chống tội phạm, CLB tuổi trẻ pháp luật, mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", "thôn, bản, xã, phường không có thanh niên nghiện ma tuý",  "hòm thư tố giác", "truy tìm địa chỉ đen" phát hiện tố giác tội phạm... 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại diện Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố; yêu cầu Đoàn Thanh niên Bộ Công an chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên của 3 tỉnh đăng cai tổ chức tổng kết thực hiện chương trình phối hợp năm 2016. 

Trung tướng Phan Văn Vĩnh phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình biển đảo, biên giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, do vậy việc thực hiện trao đổi thông tin, nắm tình hình giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và các tỉnh, thành Đoàn là rất quan trọng. Đồng thời, tăng cường các hoạt động liên kết, tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, xã hội tình nghĩa, xây dựng các mô hình, các CLB thanh niên nhằm giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho các thế hệ trẻ...            

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thông báo tình hình đảm bảo ANTT và hoạt động của tội phạm trên địa bàn các cả nước nói chung, các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ nói riêng.

                                                                                                                   
Vũ Linh