Hoạt động tình nghĩa này chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng; đồng thời, nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, củng cố, thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với các đơn vị địa phương.

Xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông là một xã biên giới, tiếp giáp nước bạn Campuchia, đa số là người dân tộc M’ Nông, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, vấn đề chăm sóc sức khỏe còn nhiều hạn chế.

Ngoài những hoạt động thiết thực trên, còn tổ chức hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ, đốt lửa trại và chiếu phim phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân ở địa phương về chủ trương, đường lối, chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân về vấn đề bảo vệ an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Tổng cục An ninh cũng như các đơn vị tài trợ và mong muốn thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn nữa những sự quan tâm hơn nữa của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành đối với địa phương, để động viên người dân nơi đây ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Thúy Ksơr - M. Duyên