Báo cáo tại Hội nghị đánh giá năm 2015, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên 5 tỉnh Tây Nguyên đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hoạt động Đoàn hướng về cơ sở. Đặc biệt là Đoàn Thanh niên các cấp đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, động viên nhiều thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn và trẻ em nghèo học giỏi... Hai bên đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như: “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; “Tuổi trẻ với pháp luật”, “Tuổi trẻ sống đẹp"...

Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao quà tặng đồng bào nghèo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất một số nội dung nhằm định hướng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thống nhất tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2013-2017.

Hội nghị có 7 tập thể và 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình phối hợp đã được Bí thư Trung ương Đoàn khen thưởng.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn Gia Lai và Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho những hộ gia đình khó khăn và trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó (mỗi suất 1 triệu đồng) tại địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai và ủng hộ 50 triệu đồng, xây dựng nhà tình nghĩa cho một đoàn viên của xã Ia Dom có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hữu Trường