Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Mai Văn Hà gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên CAND và biểu dương các kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong thời gian qua. 

Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Đoàn cấp trên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức Công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Thiếu tướng Mai Văn Hà chúc mừng ngày truyền thống Đoàn thanh niên Bộ Công an.

Phát huy các kết quả đã đạt được, Thiếu tướng Mai Văn Hà tin tưởng trong năm 2016, Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục có bước phát triển mới. Trong đó, đoàn viên thanh niên Công an phải là lực lượng xung kích đảm nhận công tác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, những đơn vị mũi nhọn, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo đánh giá quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên thanh niên…

Tuổi trẻ CAND tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống 60 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Khắc phục những, khó khăn, hạn chế, yếu kém và khuyết điểm để tích cực xây dựng Đoàn Thanh niên Bộ Công an vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, viết tiếp nên những trang sử vẻ vang của lực lượng CAND và tuổi trẻ Công an trong thời kỳ mới.

M.Hiền