Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 25 quán triệt về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác diễn tập và giao nhiệm vụ, hạ quyết tâm cũng như khích lệ, động viên tinh thần với cán bộ chiến sỹ tham gia diễn tập… chỉ đạo tại lễ ra quân, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Trưởng tiểu ban nội dung huấn luyện của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 25 và toàn thể cán bộ chiến sỹ tham gia diễn tập về công tác chuẩn bị, ra quân huấn luyện, phục vụ diễn tập đã được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ phân công.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh cùng chỉ huy Trung đoàn 25 và các đồng chí dự lễ ra quân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh khẳng định, công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục có hiệu quả sự cố thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang. Trong đó CSCĐ giữ vai trò nòng cốt, xung kích. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, phối hợp hiệp đồng của CSCĐ với các lực lượng nghiệp vụ khác của Bộ Công an và đơn vị, địa phương nhằm chủ động, sẵn sàng triển khai phương án, ứng phó kịp thời các tình huống về thiên tai, bão lũ cũng như công tác đảm bảo ANTT là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay.

Cuộc diễn tập lần này là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Bộ Công an giao cho Bộ Tư lệnh CSCĐ làm thường trực triển khai, tổ chức thực hiện. Đây là một đợt huấn luyện, diễn tập tổng hợp cấp Bộ nhằm đánh giá việc tổ chức vận hành cơ chế chỉ huy, chỉ đạo cũng như công tác phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm thực hiện các nội dung tình huống phương án của từng đơn vị, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT tại khu vực Đông Nam bộ.

Cán bộ chiến sỹ tham gia huấn luyện.
Xác định đây là vinh dự nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề với cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 25, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy trung đoàn cần tập trung lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm cao; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
Đức Thắng