Thời gian qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong CAND đã được triển khai nghiêm túc; nhận thức của các cấp ủy lãnh đạo, chỉ huy các cấp, của cán bộ, đảng viên và hội viên phụ nữ đã từng bước nâng lên…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em các cấp tập trung kiện toàn tổ chức phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Bộ. Nhiều nữ cán bộ, chiến sĩ Công an trưởng thành và đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó, có 35 nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, 27 đồng chí giữ chức vụ cấp cục trở lên, 1 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Trung tướng, 6 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, có 2  đồng chí là nữ đại biểu Quốc hội… 

Đến nay, có 11 nữ Phó Giáo sư và 135 nữ Tiến sỹ CAND; riêng năm 2019, có 32 nữ tiến sỹ mới được công nhận... Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về điều động Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, có 235 nữ cán bộ Công an về đảm nhiệm các chức danh Công an xã (với 25 đồng chí nữ Trưởng Công an xã, 64 đồng chí nữ Phó Trưởng Công an xã, 146 nữ Công an viên).

Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ thêm kết quả, thành tích, kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, công tác bình đẳng giới ở Bộ Công an được triển khai quyết liệt, chủ động, các nữ cán bộ Công an đã nỗ lực cố gắng, ý chí vượt khó, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em, trong đó có sự khảo sát, đánh giá với chỉ số cụ thể hơn, nhất là ở các đơn vị, cơ quan. Chủ động quy hoạch, phát hiện, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ nữ trong lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Hiền