Hội nghị tập huấn tập trung nghiên cứu những nội dung chuyên đề chủ yếu nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới, Luật bình đẳng giới, các nghị định về hướng dẫn thi hành, kỹ năng hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động về công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; những vấn đề cơ bản về Công tác gia đình, trẻ em; những vấn đề đặt ra đối với công tác gia đình trẻ em hiện nay.

Một số hình ảnh lớp tập huấn

Đồng thời, tại hội nghị cũng quán triệt thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 9- 9- 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII trong Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật; và hướng dẫn quy trình tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chuyên- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật cho biết, công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác gia đình và trẻ em luôn được Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục quan tâm chỉ đạo. Hàng năm, Tổng cục đã tiến hành đánh giá tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, kết quả đạt được tương đối cao, nhất là việc thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ và trẻ em; công tác cán bộ nữ được quan tâm hơn, nhiều chị em đủ tiêu chuẩn được bố trí, sắp xếp đưa vào quy hoạch bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy. Đặc biệt, Đại hội Đảng các cấp vừa qua có 16,8% nữ tham gia cấp uỷ cơ sở trong đó có 1 nữ là Đảng uỷ Tổng cục và có 32,68% nữ là chi uỷ viên.

Tham dự khoá tập huấn có 150 đồng chí, khoá tập huấn diễn ra trong 2 ngày 23, 24- 12- 2015.

Lưu Hiệp