Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng đoàn kiểm tra; Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND đồng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND nêu rõ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã tổ chức tọa đàm “Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; in tờ rơi tuyên truyền có nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng trong việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND...

Các đại biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đánh giá cao những kết quả đã đạt được đối với các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND thời gian qua.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đưa các mục tiêu bình đẳng giới vào chương trình, kế hoạch hàng năm. Duy trì thực hiện hiệu quả về cơ chế báo cáo, thông tin thường xuyên tới lãnh đạo các cấp về công tác bình đẳng giới.

Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, hành động và trách nhiệm về thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và sử dụng hiệu quả nguồn lực được huy động.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành về bình đẳng giới các cấp. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong CAND...

PV