Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, nguyên Trưởng Ban Vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Bộ Lao động thưiơng binh và xã hội; Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch.

Đại diện lãnh đạo một số Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Hội phụ nữ Bộ Công an; lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo công tác năm 2017 cho thấy, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em trong CAND trong thời gian quan đã được Đảng uỷ Công an Trung ương (CATƯ), lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. 

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em đã được cụ thể hóa, triển khai thực hiện một cách sâu, rộng trong toàn lực lượng. Ngày càng có nhiều cán bộ nữ Công an đảm nhận công việc trọng trách, giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Qua đó cho thấy vị trí, vai trò của cán bộ nữ trong CAND không ngừng được nâng lên. 

Công tác gia đình và trẻ em cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em và hạnh phúc gia đình được triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn lực lượng CAND... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cảm ơn và tặng hoa nguyên Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu, người tiền nhiệm phụ trách chỉ đạo Ban và công tác nữ trong CAND

Sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; ý kiến phát biểu của đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương; các tham luận của Công an các đơn vị, địa phương để làm rõ những thành tích cũng như những khó khăn, vướng mắc thực tế tại cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những thành tích về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình trẻ em trong CAND đạt được thời gian qua.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Ban Vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình& trẻ em cũng như Công an các cấp cần tiếp tục quán triệt quan điểm, nhiệm vụ, mục tiêu giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATƯ lần thứ VI; Chương trình hành động của Đảng ủy CATƯ về “ công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình bình đẳng giới trong CAND giai đoạn 2016 2020. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật bình đẳng giới, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả cho các cấp hội phụ nữ trong CAND.

Quan tâm tới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm đối với cán bộ nữ; tăng cường cơ cấu ủy viên là nữ, nhất là ở cấp cơ sở; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đối với phụ nữ Công an.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong CAND cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; Tăng cường tính chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. 

Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ cần gương mẫu, phấn đấu rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiên quyết khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, vương lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng gia đình ấm no bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu và các đại biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế qua tổng kết 10 năm thực hiện Luật bình đẳng giới, chương trình bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình, trẻ em trong CAND năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 cho thấy những chủ trương, quan điểm lãnh đạo công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an là rất đúng đắn. 

Nhưng  qua báo cáo cũng như những tham luận của các đại biểu tại Hội nghị cũng cho thấy, trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác này thời gian quan có nơi, có lúc còn tồn tại, hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để có giải pháp sữa chữa khắc phục. 

Đề nghị cấp ủy các cấp nhất là Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ nét hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ trong CAND, tạo điều kiện cho phụ nữ CAND phát triển toàn diện. 

Tâm Phạm