Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Huy Thăng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là các phản biện tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT – BCA ngày 4-11-2011 của Bộ Công an về nâng cao chất lượng nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND giai đoạn 2011 – 2015, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quyết định tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, tổng kết và biên soạn cuốn sách “Lịch sử biên niên Công an tỉnh Hải Dương, giai đoạn 1997 – 2016”. Cuốn lịch sử ghi lại quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Hải Dương sau 20 năm tái lập tỉnh.

Cuốn sách bố cục gồm 272 trang với tổng số 197 sự kiện nổi bật trong 20 năm gồm các sự kiện về công tác đảm bảo ANQG; công tác phòng chống tội phạm; công tác quản lý hành chính; xây dựng lực lượng hậu cần; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các sự kiện về các lĩnh vực khác.

Quá trình biên soạn cuốn lịch sử qua 03 lần dự thảo với sự góp ý của các đồng chí đương chức và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh giai đoạn 1997 – 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo, đội trưởng các đội công tác phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Đại tá Bùi Ngọc Phi khẳng định tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, đã phản ánh một cách trung thực, khách quan các sự kiện lịch sử tiêu biểu của lực lượng Công an tỉnh. Từ đó rút ra những kinh nghiệm, bài học quý báu trong công tác Công an, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cuốn sách là tài liệu quý để giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh, là cơ sở để biên soạn Lịch sử Công an nhân dân Hải Dương sau này.

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã tham gia góp ý, đánh giá, nhất trí cao với nội dung đề tài, làm sáng tỏ hơn, đầy đủ hơn một số vấn đề trong dự thảo đề tài.

Hội đồng đã bỏ phiếu, nhất trí nghiệm thu đề tài “Lịch sử biên niên Công an tỉnh Hải Dương, giai đoạn 1997 – 2016” đạt loại xuất sắc. 

Hằng Nga