Thượng tướng Phó GS, TS. Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Công an trực tiếp chủ trì cuộc họp đánh giá và nghiệm thu.

Thay mặt cho Ban chủ nhiệm đề tài, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND - Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài.  

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp nghiệm thu đề tài, các thành viên Hội đồng khoa học và Công nghệ Bộ Công an đều có chung nhận định, công trình nghiên cứu này xứng đáng được đánh giá kết quả xuất sắc, nội dung đề tài mang giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn, hoàn thành được mục tiêu và nhiệm vụ mà đề tài đã đặt ra.

Nhiều thành viên trong Hội đồng nghiệm thu nêu đề nghị, từ kết quả nghiên cứu đã đạt được của đề tài này, Bộ công an cần tiếp tục nghiên cứu sâu, phát triển đề tài này thành công trình lý luận cấp nhà nước, để từ đó, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an kịp thời có tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về chiến lược xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới…

Sau khi nghe đánh giá của từng ủy viên trong Hội đồng và đánh giá của các chuyên gia tham dự buổi nghiệm thu, phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chúc mừng các đồng chí trong Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành xuất sắc đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Xây dựng và phát triển lý luận xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới”.

Thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trình bày cáo cáo tóm tắt đề tài.
Giáo sư, tiến sĩ phản biện đề tài Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND phát biểu nhận xét, đánh giá về đề tài.
Hội đồng nghiệm thu đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá về đề tài.
Các đại biểu tham dự cuộc họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, kết quả đạt được của đề tài này đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thiện công tác lý luận về CAND; Nội dung nghiên cứu của đề tài đã giải quyết đúng mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi của đề tài trong việc xây dựng lý luận về công tác xây dựng lực lượng CAND; Từ kết quả đạt được của đề tài này đã gợi mở thêm những vấn đề mới cần được Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, từ những góp ý tham luận cũng như những đánh giá của các thành viên Hội đồng và các chuyên gia khoa học có mặt tại buổi họp nghiệm thu hôm nay, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện…

Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm “Xây dựng và phát triển lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” do Tổng cục Chính trị CAND chủ trì đã được các thành viên  Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Công an thống nhất nghiệm thu, bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc với 100% số phiếu .

Tâm Phạm