Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài...

Tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng PGS. TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện lịch sử Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu; Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện và tóm tắt nội dung đề tài: Bản tổng luận, ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được bố cục thành 2 phần khái quát lịch sử và bài học lịch sử...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nghiệm thu cấp Bộ đề tài “ Tổng kết lịch sử công tác Công an đảm bảo an ninh ở địa bàn Tây Nguyên 2000-2010” đã hoàn thành mục tiêu, chương trình đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, chúc mừng các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban nghiên cứu Tổng kết của Tổng cục An ninh đã hoàn thành xuất sắc việc tổ chức thực hiện đề tài.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Đề tài đã được thực hiện đúng quy định của đề tài Tổng kết lịch sử, bố cục hợp lý; được tổng kết được nghiên cứu, biên soạn công phu, nội dung phản ánh chân thực công tác Công an đảm bảo an ninh ở địa bàn Tây Nguyên giai đoạn 2000-2010. 

Phần Bài học lịch sử, đã rút ra 5 bài học, là những kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát với thực tế; các bài học có giá trị vận dụng vào thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ ANQG giữ gìn TTATXH ở Tây Nguyên, phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau, đồng thời góp phần bổ sung phát triển lý luận Công an nhân dân và giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào cho các thế hệ trẻ trong CAND.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các thành viên Hội đồng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Ban Nghiên cứu Tổng kết tiếp tục tiếp thu, thực hiện ý kiến của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung, hoàn thiện đề tài và gửi Viện Lịch sử Công an, trong đó cần bổ sung các bài học về công tác an ninh chủ động, công tác đối ngoại và giải quyết các vấn đề giữa an ninh dân tộc và tôn giáo... Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Tổng cục An ninh cho in thành sách, lưu hành nội bộ, phát hành trong Tổng cục, các học viện nhà trường làm tài liệu tham khảo.   

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã có các ý kiến đánh giá đúng chất lượng tổng kết đề tài của Ban Nghiên cứu Tổng kết thực hiện gần 4 năm qua. Với kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc với số phiếu tán thành 100%, đề tài đạt loại xuất sắc.

Xuân Mai