Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao sự nỗ lực của 2 đơn vị trong thời gian qua đã có quan hệ chặt chẽ trong việc xây dựng Quy chế phối hợp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký Quy chế
Ký Quy chế phối hợp giữa Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, thời gian tới 2 đơn vị  tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, trong đảm bảo TTATXH cũng như trong công tác PCCC và CNCH nói riêng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCCC và CNCH; thường xuyên sơ kết, tổng kết, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường… 

Không ngừng phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh trật tự, PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu tại Lễ ký Quy chế

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCCC và CNCH phải luôn xuất phát từ thực tiễn, được quán triệt và cụ thể hóa đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương. Quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phải thường xuyên nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

M.Hiền