Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Ksor Phước, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đồng chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ còn có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an; các đồng chí Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Tiểu ban chức năng, Vụ trực thuộc Hội đồng...

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đồng chí Ksor Phước ký Quy chế phối hợp công tác.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt quá trình xây dựng và những nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đồng chí Ksor Phước với các đại biểu tham dự buổi Lễ ký Quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương 14 điều đề cập một cách toàn diện, đầy đủ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc, nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể trong tổ chức thực hiện…

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp công tác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Những kết quả trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TATXH và xây dựng lực lượng CAND có sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ rất hiệu quả của các bộ, ban, ngành ở Trung ương, trong đó có Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đối với lực lượng CAND.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ.
Đồng chí Ksor Phước, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại buổi Lễ.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, việc ký Quy chế là quan trọng và cần thiết.

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Việc ký kết Quy chế phối hợp ngày hôm nay sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai cơ quan phối hợp chặt chẽ tập trung trên các mặt công tác: Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH , đấu tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến vấn đề dân tộc.

Tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc có liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìnTTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nâng cao hơn chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng dân tộc thiểu số. Trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hết sức quan trọng, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, làm tốt hơn chức năng tham mưu, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao...

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đồng chí Ksor Phước.

Đại tướng Trần Đại Quang; đồng chí Ksor Phước cùng nêu rõ: Sau khi ký Quy chế, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cũng sẽ triển khai đến các thành viên Hội đồng, quán triệt thực hiện Quy chế phối hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó...

Với sự chứng kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước đã ký Quy chế phối hợp công tác.

Anh Hiếu