Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc C72 sẽ kiểm tra hoạt động của hệ thống mạng, máy chủ cấp số, phần mềm cấp số định danh để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh về hệ thống; kiểm tra thông tin công dân đã cấp trong hệ thống... 

Cục Công nghệ thông tin sẽ thực hiện các giải pháp kỹ thuật đảm bảo thông tin công dân đã được chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trước khi gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đến Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc C72. 

Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin cũng là đầu mối nhận kết quả cấp số định danh cá nhân từ C72 và trả kết quả cho công chức tư pháp, hộ tịch; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy, nhân sự, các điều kiện đảm bảo để thực hiện việc tiếp nhận từ C72 và cấp số định danh cá nhân. 

Đến thời điểm này, công tác cấp số định danh cá nhân cho trẻ mới sinh đã được cấp tại 5 tỉnh, thành phố trên cả nước là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng.

Nguyễn Hương