Tại buổi lễ, đại diện Đoàn thanh niên 3 đơn vị đã thống nhất quy chế phối hợp công tác năm 2016 với các nội dung: Tổ chức diễn đàn định hướng nghề nghiệp cho học viên các khóa mới nhập trường; các hoạt động tình nguyện mùa đông; tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị với đoàn viên thanh niên; tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC; Diễn đàn thanh niên lực lượng Cảnh sát PCCC làm theo lời Bác và Gala văn nghệ chào mừng 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC (4-10); Tổ chức tuyên truyền công tác PCCC, CNCH tại một số địa bàn dân cư, trường học…

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên 3 đơn vị.

Việc ký quy chế phối hợp nhằm tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, tư tưởng yêu ngành, mến nghề, giáo dục truyền thống của lực lượng CAND, truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC cho đoàn viên, giúp đoàn viên có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với bản thân và với tập thể. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; phát huy tối đa tính sáng tạo, xung kích của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như tham gia các hoạt động phong trào.

M.Hiền