Trong 38 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, lực lượng đối ngoại Công an nhân dân (CAND) luôn phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần đặt nền móng cho hợp tác toàn diện, sâu rộng của Việt Nam với các nước; chủ động kiến nghị, triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng, góp phần tăng cường lòng tin chính trị, làm nền tảng mở rộng và phát triển hợp tác trên các lĩnh vực khác. 

Quan hệ song phương với các nước láng giềng, các nước ASEAN được củng cố, tăng cường. Quan hệ với các đối tác quan trọng khác như Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Anh, Đức, Pháp... từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Lực lượng Công an Việt Nam trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm của nhiều cơ quan An ninh, Cảnh sát, Nội vụ, thực thi pháp luật các nước và các tổ chức quốc tế...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Có thể khẳng định, công tác đối ngoại CAND là sự tiếp nối của chính sách đối nội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, thông qua đối ngoại, hợp tác quốc tế, lực lượng CAND chủ động trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo sâu sát, toàn diện hơn về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực bên ngoài để đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia cũng như đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. 

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế cũng góp phần xây dựng, củng cố tiềm lực của lực lượng CAND thông qua hoạt động hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực. Đặc biệt, lực lượng đối ngoại CAND góp phần tích cực truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền thành tựu nhân quyền Việt Nam. 

Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sỹ Công an Việt Nam dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội nói chung, công tác đối ngoại nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định xác định Ngày thành lập Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng Đối ngoại CAND đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an và các hình thức khen thưởng khác.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công của lực lượng làm công tác đối ngoại CAND. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại cần quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Kết hợp tốt giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và ngoại giao chuyên ngành Công an trong triển khai công tác đối ngoại, gắn hoạt động đối ngoại với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới, vì sự phát triển bền vững. 

Tập trung nghiên cứu địa bàn, nắm vững và dự báo chính xác tình hình chính sách của các nước, qua đó tham mưu với lãnh đạo Bộ một cách cụ thể về thứ tự đối tác ưu tiên hợp tác, nội dung ưu tiên hợp tác; đề xuất ký kết các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế, xây dựng các cơ chế hợp tác để tăng cường củng cố lòng tin, triệt để khai thác nguồn ủng hộ, viện trợ tài chính, công nghệ, phương tiện chuyên ngành hiện đại cho các lĩnh vực của CAND.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu coi trọng và tăng cường hoạt động đối ngoại về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, công nghiệp an ninh trong CAND để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại. kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, vững về chính trị, tinh thông về pháp luật, đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng sử dụng các phương tiện hiện đại thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0 và nâng cao năng lực ngoại ngữ để tích cực hội nhập quốc tế...

Hà Linh