Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng những kết quả mà Cục Đối ngoại đã đạt được trong năm 2017. 

Quán triệt chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước; phương hướng công tác năm 2018 của Bộ Công an, trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, tập thể cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại Bộ Công an cần nhận thức sâu sắc phương châm hành động của lực lượng CAND trong năm 2018: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động phối hợp với các đối tác tham gia giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự mang tính toàn cầu, kiên quyết đấu tranh với những hoạt động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam, của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tiếp nhận và xử lý thông tin, phối hợp các yêu cầu thông qua kênh hợp tác INTERPOL, ASEAN, ASEANAPOL về tình hình tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài để chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt tội phạm quốc tế có liên quan đến Việt Nam... 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2017.

Tiếp tục tập trung tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật Việt Nam và quốc tế, đồng thời có khả năng, kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm..., đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Cục Đối ngoại đã thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu; giữ vững vai trò “đi trước, mở đường”, phục vụ thiết lập và nâng tầm quan hệ hợp tác với các nước, tạo thế chủ động trong hội nhập quốc tế. 

Làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất nhiều nội dung, biện pháp hợp tác các cơ quan thực thi pháp luật các nước. Tích cực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đặc biệt trong Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017, Cục Đối ngoại đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, góp phần củng cố quan hệ láng giềng gắn bó, bền chặt và tăng cường mối quan hệ hợp tác, đồng thuận giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia…

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Cục quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2017, Cục Đối ngoại đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 đơn vị cấp phòng được tặng Cờ thi đua của Bộ; 2 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân…

Khổng Hà