Tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự buổi lễ

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng;  Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các đoàn ngoại giao, đoàn tùy viên quân sự các nước, các tổ chức quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.  Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 28-5-1964, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại, với nhiệm vụ “Giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quản lý và giải quyết mọi công việc có liên quan đến nước ngoài của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Ngày 4-9-1989, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi tên Cục Liên lạc Đối ngoại thành Cục Đối ngoại, với chức năng tham mưu, quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, trong đó, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý các vấn đề đối ngoại quân sự, quốc phòng là chức năng hàng đầu.

Ghi nhận những đóng góp to lớn trong công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đơn vị.

Khẳng định đối ngoại quốc phòng là một trong những bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, là phương thức hữu hiệu để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thời gian qua, công tác đối ngoại quân sự đã phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước…

Để làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân giao phó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục phát huy các thành quả về công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Đặc biệt, Cục Đối ngoại cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại quốc phòng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, quan điểm hội nhập quốc tế về quốc phòng, chính sách quốc phòng vì hòa bình của Việt Nam, góp phần tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

PV