Tại Lễ Công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm  Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Thủy, Phó Cục trưởng Cục Y tế giữ chức Cục trưởng Cục Y tế từ ngày 1-9-2019.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định bổ nhiệm, trao hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy giữ chức vụ Cục trưởng Cục Y tế

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng,TS. Nguyễn Khắc Thủy, tân Cục trưởng Cục Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Y tế đối với đồng chí Thiếu tướng,TS. Nguyễn Khắc Thủy thể hiện sự ghi nhận của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Khắc Thủy trong quá trình công tác. Đây vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại buổi Lễ công bố 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chúc mừng, giao nhiệm vụ đồng chí tân Cục trưởng Nguyễn Khắc Thủy 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao hoa chia tay đồng chí nguyên Cục trưởng Cục Y tế Trung tướng GS.TS Phạm Quang Cử

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Khắc Thủy và tập thể Cục Y tế cùng đoàn kết một lòng, tiếp tục tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong thực hiện chức năng, quản lý Nhà nước về công tác khám chữa bệnh, phát triển hệ thống Y tế CAND ngày càng vững mạnh; chỉ đạo, lãnh đạo Cục Y tế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bày tỏ cảm ơn Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cũng như cá nhân đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khi được giao trọng trách mới, tân Cục trưởng Cục Y tế Thiếu tướng, TS. Nguyễn Khắc Thủy cho biết, đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. 

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy xin hứa sẽ cùng tập thể Cục Y tế chung sức, đồng lòng để xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho CBCS, góp phần phát triển hệ thống y tế CAND đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT của lực lượng CAND trong tình hình mới hiện nay.

Ban lãnh đạo Cục Y tế tặng lẵng hoa chúc mừng đồng chí tân Cục trưởng Nguyễn Khắc Thủy và đồng chí nguyên Cục trưởng Phạm Quang Cử .

Quang cảnh buổi Lễ

Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu tặng hoa, chúc mừng đồng chí tân Cục trưởng Thiếu tướng, TS Nguyễn Khắc Thủy và đồng chí nguyên Cục trưởng Trung tướng GS.TS Phạm Quang Cử

Nhân buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao hoa chúc mừng đồng chí Trung tướng GS.TS Phạm Quang Cử, nguyên Cục trưởng Cục Y tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, trước ngành, khi được nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định. 

Tâm Phạm