Các học viên được các chuyên gia y tế cung cấp những kiến thức cơ bản, hướng dẫn các thao tác thực hành cần thiết, nhận biết các triệu chứng nguy cấp ảnh hưởng đến tính mạng người bị nạn.

Từ đó, có thái độ xử lý đúng hoặc hỗ trợ nhân viên y tế trong việc cấp cứu nạn nhân như băng bó cầm máu, vận chuyển nạn nhân an toàn

Văn Công