Đoàn công tác do Thiếu tướng Ma Văn Lả - Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã tiến hành khởi công xây dựng nhà họp thôn thôn Tân Hợi và cầu dân sinh tại thôn Khuổi Làng.

Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ANTT, về tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống ma túy, kết hợp giao lưu văn nghệ thu hút 250 lượt người tham gia.

Khởi công xây dựng nhà họp thôn Tân Hợi.
Giao lưu văn nghệ và tuyên truyền pháp luật tại xã An Thắng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng Công an với nhân dân xã An Thắng, qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Trang Nhung