Tại đây các đoàn viên thanh niên của Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Bắc Kạn đã phối hợp với Đoàn xã Lục Bình, là đơn vị kết nghĩa và người dân địa phương tổ chức làm mặt bằng và đổ bê tông hơn 1 km đường từ thôn Bắc Lanh Chang đến thôn Bản Piềng, phát quang hơn 2 km đường liên thôn.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực chung tay xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động tình nguyện của Chi đoàn đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về đẩy mạnh việc “học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”, về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ đó phát huy vai trò sáng tạo, xung kích đi đầu của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như trong công tác đoàn.