Tại lễ phát động, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, nội dung đợt thi đua đặc biệt này tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt phấn đấu làm giảm từ 3 đến 5% tội phạm hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt 75% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên. 

CBCS Công an tỉnh Quảng Ninh dự lễ phát động thi đua

Phấn đấu kiềm chế, giảm tại nạn giao thông trên cả 3 chỉ tiêu số vụ, số người chết và số người bị thương. Giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,5% biên chế, không có tai nạn nghiêm trọng.

Phong trào thi đua đặc biệt được Công an Quảng Ninh chia thành 4 đợt.

Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát động thi đua

Ngoài Lễ phát động thi đua tại Công an tỉnh, trong sáng nay đồng loạt Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt đến toàn thể CBCS  .


Tuấn Hương