Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định của Giám đốc.

Theo đó có 61 đồng chí công an chính quy trong đợt này được điều động và bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng công an tại 37 xã, thị trấn, thuộc 6 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm các huyện: Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm, Kim Động, Tiên Lữ và Ân Thi. Trong đó, huyện Kim Động có 2 xã; các huyện Yên Mỹ, Văn Lâm, Tiên Lữ, Ân Thi mỗi huyện có 4 xã. Riêng huyện Khoái Châu có 19 xã, thị trấn.

Như vậy đến nay huyện Khoái Châu đã có 25/25 xã, thị trấn được bố trí công an chính quy, là huyện đầu tiên hoàn thành xong việc thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Đại tá Phạm Văn Đôn- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 223 cán bộ chiến sỹ được điều động về đảm nhận các chức danh công an tại 75 xã, phường, thị trấn. Hiện còn 72 xã, thị trấn chưa bố trí công an chính quy, từ nay đến cuối năm 2019 Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại các xã còn lại, đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều do công an chính quy đảm nhiệm, qua đó góp phần phục vụ đắc lực công tác đảm bảo ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Thùy Hương