Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang trao quyết định cho các cán bộ, chiến sĩ được điều động, bổ nhiệm. 

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, trong đợt này có 12 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mèo Vạc được điều động, bổ nhiệm đảm nhận chức danh Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên 4 xã gồm: Sơn Vĩ, Xín Cái, Niêm Sơn và Sủng Trà. 

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sỹ, Đại tá Hầu Văn Lý, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra là rất cao, để cho lực lượng Công an xã đi vào hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, đề nghị cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh và chỉ thị cấp trên, của ngành cũng như chính quyền địa phương; khẩn trương ổn định tổ chức hoạt động, lên kế hoạch, phương án, chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, tận tâm, tận tụy trong công việc góp phần xây dựng hình ảnh người Công an đẹp trong lòng nhân dân như 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an. Tích cực vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo ANTT ở địa phương...  

D.Loan - L.Nguyễn