Trong một buổi sáng, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chủ chốt trong Bộ Tư lệnh CSCĐ đã được Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quán triệt những nội dung cơ bản của Luật CAND năm 2018; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo vệ bí mật của Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017...

Thiếu tướng Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh CSCĐ đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chủ chốt tiếp thu đầy đủ nội dung, phương pháp truyền đạt của đồng chí báo cáo viên và tài liệu tuyên truyền của Bộ Tư lệnh; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh quán triệt, phổ biến pháp luật tại hội nghị

Việc học tập, phổ biến pháp luật phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với từng cấp, từng đối tượng, kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng thực thi pháp luật của cán bộ chiến sỹ CSCĐ, từ đó vận dụng vào quá trình công tác và chiến đấu...


Bảo Quân