Trung tướng Phạm Quốc Cương, Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Phạm Quốc Cương cho biết, việc tổ chức hội nghị nhằm giúp đội ngũ cấp uỷ viên các cấp và cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt của đơn vị, cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị của các đơn vị trực thuộc trong Bộ Tư lệnh CSCĐ nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 đã được thông qua. 

Tư lệnh CSCĐ Phạm Quốc Cương phát biểu khai mạc hội nghị

Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe T.S Trần Hồng Hà, báo cáo viên cấp Trung ương, nguyên Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khoá XII: Nghị quyết số 36 ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 ngày 25-10-2018 Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 ngày 17-10-2018 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quỳnh Vinh