Phát huy các bài học trong tổng kết nhiệm kỳ III (2012-2016), 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của BLL cán bộ CACV chiến trường miền Nam đã có nhiều bước chuyển tích cực rõ nét, trong đó vai trò trách nhiệm của hội viên đã được nâng cao cả trong nhận thức và hành động; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ về mục tiêu, phương thức hoạt động của BLL trong tình hình mới. Hoạt động của BLL đều hướng tới “ Vì tập thể, vì đồng đội”, với tinh thần “ mình vì mọi người”.  

Các đại biểu tại Hội nghị

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, BLL đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. BLL đã tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp lửa truyền thống, đền ơn đáp nghĩa với các địa phương tiếp tục được quan tâm triển khai..

Về phương hướng hoạt động 6 tháng tiếp theo, ngay trong tháng 7 này, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thương binh, liệt sĩ BLL sẽ tổ chức gặp mặt các hội viên là đối tượng chính sách. 

Triển khai các chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với tuổi trẻ Công an Hưng Yên và TP Hải Phòng. Tiếp tục phối hợp với Học viện An ninh nhân dân xây “Đài tưởng niệm cán bộ CACV chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước” tại Học viện ANND. 

Phối hợp với Cục Chính sách Bộ Công an thu thập tài liệu về liệt sĩ, thương binh bị nhiễm chất độc da cam, bị địch bắt, tù đày là cán bộ Công an chi viện để hoàn thiện hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với những người có công theo quy định của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, BLL còn phát động các hội viên cung cấp kỷ vật phục vụ xây dựng Bảo tàng lịch sử CAND ở các địa phương, đồng thời tiếp tục sưu tầm các hiện vật, kỷ vật, các tư liệu phục vụ xuất bản tập 2 “ Những lá thư thời chiến CAND”...

Tâm Phạm