Ngày 26-10, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 12179/BGTVT-CQLXD về việc tổ chức thu phí trở lại tại Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (Km0+000 – Km65+000); giao Hội đồng thành viên VEC rà soát, kiểm tra lại công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường tại đoạn Km0+000 – Km65+000 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và quyết định việc thu phí trở lại đối với đoạn tuyến này. 

Qua đó, thực hiện Công điện số 39/CĐ-BGTVT, ngày 11-10-2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đến thời điểm hiện tại, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn thành công tác sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường tại Dự án.  

Ngày 26-10 Hội đồng thành viên VEC đã ban hành Nghị quyết số 543/NQ-VEC-HĐTV thống nhất về việc tổ chức thu phí trở lại tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn tuyến sử dụng vốn JICA (Km0+000 – Km65+000). Thời gian bắt đầu kể từ 0h ngày 27-10-2018.

(Mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Km0+000 – Km65+000) được ban hành kèm theo Quyết định số 796/QĐ-VEC-HĐTV ngày 23/11/2017 của Hội đồng thành viên VEC; đã được VEC công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại các trạm thu phí trên tuyến).

Trước đó, VEC tạm dừng thu phí đoạn tuyến Km0+000 – Km65+000 từ 0h ngày 12-10-2018 để khắc phục triệt để các hư hỏng mặt đường. Đến 15h ngày 17-10-2018, VEC đã hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng mặt đường tại đoạn tuyến này, cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tuyệt đối an toàn giao thông và đã được xác nhận hoàn thành bởi các đơn vị có chức năng.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn hơn 34.500 tỷ đồng. Đầu tháng 8-2017, giai đoạn 1 dài 65 km từ nút giao Túy Loan (Đà Nẵng) đến nút giao Tam Kỳ (Quảng Nam) đã thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác. Đầu tháng 9-2018, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi được thông xe toàn tuyến. Tuy nhiên, đoạn vay vốn JICA dài 65km, được thông xe vào tháng 8-2017 nhưng Báo CAND phản ánh vừa qua đã xuất hiện hư hỏng, ổ gà.


Hoài Thu