Thời gian áp dụng trong cả năm 2020 bao gồm: Từ ngày 17/2 đến ngày 31/3, từ ngày 6/4 đến ngày 28/4, từ ngày 4/5 đến ngày 20/5, từ ngày 17/8 đến ngày 30/12. 

Cụ thể, đối với tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE9/10 Hà Nội - Sài Gòn, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 900km và tàu SE21/22 Huế - Sài Gòn, SE25/26 Quảng Ngãi - Sài Gòn, khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 600km, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5% đến 50% giá vé. 

Tuy nhiên, chương trình này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang 4 tàu SE3. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 10 - 50% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy ít nhất 72 giờ. 

Đối với các tàu khách khu đoạn Sài Gòn - Quy Nhơn SQN1/2/3/4… khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 400km, các tàu Sài Gòn - Nha Trang SNT1/2/3/4… khi mua vé có cự ly vận chuyển trên 300km, các tàu Sài Gòn - Phan Thiết SPT1/2/3/4 khi mua vé suốt chặng, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 5 ngày trở lên được giảm từ 5 - 30% giá vé. 

Không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang 4 các tàu SPT1/2/3/4, SNT1/2.

Đặng Nhật