Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong tháng 11, các tổ kiểm tra chuyên ngành về công tác kiểm định xe cơ giới đang lưu hành của Cục đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 10 trung tâm đăng kiểm: 99-01S (Bắc Ninh), 36-02S (Thanh Hóa), 60-04D (Đồng Nai), 50-04V (TP Hồ Chí Minh), 14-01D (Quảng Ninh), 90-01S (Hà Nam), 37-01S (Nghệ An), 61-01S (Bình Dương), 70-02S (Tây Ninh), 89-01S (Hưng Yên).

Nội dung kiểm tra là hậu kiểm chất lượng kiểm định ngẫu nhiên một số phương tiện vừa được đơn vị kết thúc kiểm định.

Qua đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam phát hiện vi phạm, xử lý đình chỉ chức danh đăng kiểm viên một tháng đối với 7 đăng kiểm viên: Nguyễn Ngọc Quang (trung tâm36 -02S); Nguyễn Thanh Hải, Trần Đức Duy, Nguyễn Thanh Tâm và Lê Khánh Phương (trung tâm 60-04D); Lương Xuân Trường (trung tâm14-01D).

Đ.Nhật