Đó là các ĐKV: Hà Anh Đức (Trung tâm đăng kiểm 9801S - Bắc Giang), Lý Hoài Nam (Trung tâm đăng kiểm 1201S - Lạng Sơn), Phan Thanh Hà (Trung tâm Đăng kiểm 4302S - Đà Nẵng); Võ Quốc Lĩnh (Trung tâm Đăng kiểm 9201S - Quảng Nam), Hoàng Tuấn Anh và Phan Văn Tài (Trung tâm Đăng kiểm 2907D - Hà Nội); Nguyễn Lệnh Hiếu, Vũ Minh Ngọc và Bùi Lê Cường (Trung tâm đăng kiểm 3603D - Thanh Hóa).

Trước đó, đoàn kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hiện các ĐKV nói trên có hành vi đánh giá, kết luận sai tình trạng kỹ thuật của các phương tiện vừa hoàn tất thủ tục kiểm định.

Đ. Nhật