Theo ông Sử Ngọc Anh, những năm qua nhờ thực hiện mô hình BOT, BT, thành phố huy động được nguồn lực của tư nhân để phát triển hạ tầng như các dự án đường Trường Sơn, đường Tân Sơn Nhất -  Bình Lợi, cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn 2… gần đây nhất có 18 dự án hạ tầng trên địa bàn với vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng thực hiện theo các hình thức này.

Song, điều dư luận quan tâm về hiệu quả các dự án BOT, BT này đến đâu, bất cập, tồn tại và hướng khắc phục ra sao… thì không được Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư thông tin cụ thể mà trả lời một cách chung chung, sắp tới thành phố sẽ cụ thể hóa, ban hành các quy định riêng nhằm tạo sự minh bạch rõ ràng để nhà đầu tư an tâm thực hiện. 

Ngoài ra, hướng xử lý cụ thể của thành phố về sai phạm theo kết luận Thanh tra Chính phủ ở 6 dự án BOT giao thông được thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 với số tiền sai phạm lên tới gần 2.200 tỷ đồng cũng không được thông tin rõ. 

Đ.Thắng