Các bên đã thống nhất trình Bộ GTVT phương án giảm giá dịch vụ từ ngày 1-11-2017. Tổng cục Đường bộ cũng kiến nghị giảm giá cho các phương tiện chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính ở vùng lân cận Trạm thu giá thuộc 8 xã của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, xã Yên Bắc, xã Chuyên Ngoại, xã Trác Văn, xã Châu Giang, xã Yên Nam và thị trấn Hòa Mạc) và thành phố Hưng Yên với mức đề xuất giảm giá ngang bằng với mức thu của Dự án Đầu tư xây dựng cầu Yên Lệnh - quốc lộ 38 - tỉnh Hưng Yên, Hà Nam trước đây. 

Cụ thể, mức thu đối với từng loại phương tiện như sau: Loại 1 là 15.000 đồng, loại 2 là 20.000 đồng, loại 3 là 30.000 đồng, loại 4 là 60.000 đồng và loại 5 là 120.000 đồng. Sau khi áp dụng mức giá đề xuất như trên, thời gian hoàn vốn của dự án dự kiến là 12 năm 1 tháng. Tuy nhiên, mới đây, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh đã có văn bảnđề nghị không giảm mức giá chung. 

Đối với giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận Trạm thu giá, doanh nghiệp dự án đề nghị giảm giá vé đối với phương tiện loại 1 và loại 2 như đã thống nhất tại cuộc họp với mức giảm giảm giá loại 1, giảm giá từ mức 35.000 đồng xuống mức 15.000 đồng. 

Loại 2, giảm giá từ mức 50.000 đồng về mức 20.000 đồng. Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo về việc giảm giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu giá cầu Yên Lệnh theo mức đề xuất của Tổng cục. Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn của Bộ điều chỉnh phương án tài chính, điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Đặng Nhật