Ngày 4/9, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ cho biết nơi đây đang phối hợp với Sở Tài chính chủ trì cùng với một số đơn vị liên quan kiểm tra tại Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra dự kiến làm việc trong thời gian 15 ngày, kiểm tra giá đối với các dịch vụ do Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cung cấp tại Bến xe trung tâm Cần Thơ. 

Bến xe trung tâm Cần Thơ.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, thuế, phí, lệ phí; việc thực hiện quy định về mức thu phí dịch vụ xe ra vào, bến xe theo quyết định của UBND TP Cần Thơ; việc xây dựng và thực hiện giá các dịch vụ khác, ngoài dịch vụ tại quyết định của UBND TP Cần Thơ. 

Trước đó vào tháng 5 và 6/2020, doanh nghiệp có văn bản gửi Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ và các sở, ngành cùng UBND TP Cần Thơ đề nghị tính đúng, tính đủ các loại giá dịch vụ xe tại Bến xe trung tâm Cần Thơ. 

Doanh nghiệp chỉ ra nhiều khoản thu vô lý và cho rằng không phù hợp quy định pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Như Anh