Cụ thể như việc công bố bến sai tiêu chí bến xe loại 1, có tình trạng xe vào một bến nhưng thu hai lần tiền. Mức lệ phí trông xe qua đêm cao hơn mức quy định từ 20 - 30%...

Trước những sai phạm này, Đoàn Thanh tra đề nghị đình chỉ ngay việc thu phí bất hợp lý, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc tham mưu cho Sở GTVT Cần Thơ thực hiện công bố bến xe theo Thông tư 24 của Bộ GTVT. Phần thu phí vượt cũng được kiến nghị phải hoàn trả lại cho doanh nghiệp…

Đặng Nhật