Theo quyết định này, tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc nhận thông tin về người, phương tiện đường thủy nội địa bị sự cố thiên tai, thảm họa, TNGT phải có trách nhiệm thông báo ngay cho chính quyền địa phương nơi xảy ra sự việc hoặc cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn, hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

UBND cấp tỉnh chủ trì tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi địa giới hành chính địa phương. Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tìm kiếm, cứu nạn giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hai hoặc nhiều địa phương cấp tỉnh. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong tình huống vượt quá khả năng ứng phó của cơ quan chủ trì.

Cũng theo quyết định này, cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo ngay cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn và tổ chức lực lượng, phương tiện thiết bị tham gia tìm kiếm cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Các phương tiện thông tin đại chúng căn cứ theo chức năng, nhiệm

vụ được giao phối hợp phát tin cảnh báo về sự cố thiên tai, thảm họa, TNGT đường thủy nội địa.

“Trường hợp tại nơi xảy ra sự cố thiên tai, thảm họa, TNGT đường thủy nội địa mà chưa có chỉ huy hiện trường thì Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phát hiện, đến sớm nhất là chỉ huy hiện trường tạm thời và thực hiện ngay việc thông báo cơ quan chủ trì tìm kiếm cứu nạn, đồng thời chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn cho đến khi có chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

Nguyễn Hưng