Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2018/NĐ-CP nhằm bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 10-11-2018.

Đáng chú ý, trong Nghị định này đã bãi bỏ quy định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự một vài đối tượng thuộc Nghị định 38/2007/NĐ-CP về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, các đối tượng bị bãi bỏ khỏi trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự gồm có:

  • Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu;
  • Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;
  • Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.

Như vậy, kể từ ngày 10-11-2018, các đối tượng là công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ thuộc các trường hợp nêu trên sẽ không còn được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình.

Việt Cường