Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày 30-3-2016, trừ trường hợp cá nhân có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần sớm kê khai, nộp hồ sơ sớm trước thời hạn 30-3-2016, tránh nộp hồ sơ vào những ngày cuối thời hạn, dễ dẫn đến tình trạng mạng quá tải hay ùn tắc, chờ đợi, mất thời gian nộp hồ sơ của người nộp thuế.

Trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN quá thời hạn quy định, sẽ bị xử phạt từ cảnh cáo đến 5.000.000 đồng tùy theo số ngày quá hạn.

H.A.