Thời điểm hạn chót đang đến rất gần, số lượng các DN đến làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cũng như thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngày càng đông.

Cục Thuế TP Hà Nội cho biết: Việc quyết toán thuế là định kỳ hàng năm, tuy nhiên, trên thực tế, năm nào cũng xảy ra hiện tượng ùn tắc do người nộp thuế (NNT) đến quyết toán vào thời điểm cuối tháng.

Ngày 31/3 là hạn chót để NNT làm thủ tục quyết toán thuế.

“Công tác quyết toán thuế hàng năm các DN vẫn nắm bắt và thực hiện quy định, nhưng vì khối lượng hồ sơ giấy tờ thủ tục NNT trong quá trình ghi chép 1 năm nhiều nên nhiều tổ chức, cá nhân tổng hợp và muốn cẩn thận, chỉn chu quyết toán, vì thế nhiều đơn vị để tới cuối thời gian quy định. Nhưng chúng tôi cho rằng, nếu NNT nộp trước, nếu vướng mắc thì nộp hồ sơ khác cũng được. Còn nếu để nộp vào hạn chót, khi phát hiện vướng mắc cũng không có thời gian điều chỉnh. Mặt khác, thực hiện quyết toán thuế sớm, ngành thuế có thể rà soát giúp NNT trong khi khai hồ sơ, phát hiện vướng mắc cho NNT để điều chỉnh. Nhưng đến hạn chót, số lượng NNT đông nên hỗ trợ sẽ khó”, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT (Cục Thuế TP Hà Nội) cho biết.

Lường trước sự ùn tắc, năm nay, ngay sau nghỉ Tết, Cục Thuế Hà Nội cho biết, đã bắt tay ngay chuẩn bị cơ sở vật chất và tuyên truyền cho tháng này để bắt đầu tháng hỗ trợ, từ ngày 2/3 triển khai toàn bộ địa bàn thành phố để giúp NNT. Đơn vị này cũng tăng cường một bộ phận hỗ trợ riêng như hằng năm đã làm, với khoảng 16 bàn tiếp nhận đi kèm hệ thống mạng thông suốt không xảy ra nghẽn mạng hay ùn tắc.

Cùng với đó, cán bộ thuế sẽ thường xuyên phải làm việc ngoài giờ, kể cả thứ 7 trong tuần. Vào cuối tháng, cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận đầy đủ, kể cả ngoài giờ hay cả thứ 7, chủ nhật. Ngoài ra, ngành thuế sẽ phối hợp cùng ngân hàng và kho bạc để đảm bảo đồng bộ thống nhất quá trình quyết toán thuế.

Để hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội cũng đã gửi văn bản tới các DN, tổ chức kinh tế về những điểm mới liên quan đến quyết toán thuế TNCN năm 2014 để người nộp thuế thực hiện.

Cụ thể, theo văn bản hướng dẫn, về thu nhập chịu thuế, điểm mới là bổ sung khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế, bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để cung cấp miễn phí cho người lao động.

Công văn cũng đề cập đến các trường hợp phải khai quyết toán thuế TNCN năm 2014. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Cũng theo quy định mới, trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức, cá nhân đó không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, mà chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo mẫu.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải nộp thuế TNCN; các cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức chi trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN cũng không phải quyết toán thuế.

Về nộp hồ sơ quyết toán thuế, theo hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội, hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2014 có những điểm mới đáng chú ý, đó là: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì sẽ nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện tự quyết toán thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện theo quy định mới.

Lệ Thúy