Số tiền bà Nguyễn Thị Chín được bồi thường thiệt hại là 581.553.038 đồng; ông Nguyễn Văn Dân là 355.254.832 đồng.

Ngày 27-4-2018, tại trụ sở UBND xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Buổi công khai xin lỗi đối với bà Nguyễn Thị Chín và ông Nguyễn Văn Dân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”. 

Việc tổ chức buổi trực tiếp công khai xin lỗi đối với bà Nguyễn Thị Chín và ông Nguyễn Văn Dân được diễn ra trang trọng, đúng quy định của pháp luật.

CAND