Chiều 16-10, tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) do Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội thông tin, 3 năm qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận, xử lý theo quy định 90.068 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Qua giải quyết KNTC đã thu hồi cho nhà nước 7,24 tỷ đồng và trên 90.000m² đất, thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đã trả lại cho công dân trên 14,5 tỷ đồng và gần 30.000m² đất; điều chỉnh, bổ sung 73 phương án bồi thường, hỗ trợ… Cùng đó, đã kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể và 257 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc.

Đánh giá sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ông Nguyễn Quang Huy nhìn nhận, một trong những hạn chế trong giải quyết KNTC được TP Hà Nội xác định là một số cấp uỷ, tổ chức đảng; chính quyền chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết KNTC.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội cũng cho rằng: “Có tình trạng ở các huyện ngoại thành giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, có trục đường sắp mở là ào ào ra lấn chiếm xây dựng, phải chăng có sự bao che, dung túng của cơ sở, nể nang của cấp ủy trong việc xem xét xử lý. Hiện còn 181 vụ khiếu nại, 97 vụ tố cáo còn đang tồn đọng”.

Theo ông Nam, phải chỉ rõ ra nguyên nhân để có biện pháp giải quyết các vụ tồn đọng tốt hơn.

C.Linh