Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bắc Giang, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Hiệp Hòa, nhất là việc thực hiện các trình tự, thủ tục trong quá trình cấp giấy chứng nhận công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất được giao trái thẩm quyền theo Quyết định số 191/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang còn nhiều sai sót; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số trường hợp không đủ điều kiện.

Công tác quản lý đất công ích ở huyện Hiệp Hòa còn buông lỏng. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai ở địa phương này còn hạn chế. Tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn vẫn diễn ra; cá biệt tại xã Mai Trung có biểu hiện buông lỏng quản lý, không kiểm tra, xử lý đối với người vi phạm.

Đến thời điểm kết thúc thanh tra trực tiếp (tháng 1-2017), toàn huyện Hiệp Hòa còn 2.507 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất, với tổng số tiền trên 249 tỷ đồng và chưa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã xác định trách nhiệm cụ thể đối với những thiếu sót, sai phạm này. Theo đó, để xảy ra những sai sót, vi phạm (không thực hiện đầy đủ thủ tục) trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 7 xã được thanh tra, trách nhiệm thuộc về Giám đốc và cán bộ, công chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hiệp Hòa năm 2012 - 2014.

Đối với các sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận cho 48 thửa đất tại xã Mai Trung không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào mục đích đất ở, trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức địa chính xã Mai Trung giai đoạn 2012 - 2014.

Những vi phạm trong việc không kiểm tra, xử lý kịp thời 8 vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Mai Trung, trách nhiệm trực tiếp thuộc Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác quản lý đất đai và công chức địa chính xã…

Theo ông Trương Văn Nam, trước những sai phạm, khuyết điểm này, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có những kiến nghị, xử lý. Theo đó, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có các biện pháp xử lý cụ thể (về kinh tế, đất đai) đối với các nội dung vi phạm; yêu cầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai (giai đoạn 2012- 2016) nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh; đồng thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan điều tra để xem xét, làm rõ hành vi bán đất trái thẩm quyền của Ban quản lý một số thôn ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Bắc Giang xem xét, giải quyết.

K.H.