Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì có văn bản trả lời bà như sau: Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BPKCTT ngày 12-8-2016 của TAND huyện Ba Vì về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014: “Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành án và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần Bản án, quyết định: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời” ngày 12-8-2016, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì đã ban hành Quyết định thi hành án số 657/QĐ-CCTHADS.

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cho bán sản phẩm tại trang trại gia đình bà thuê của ông Nguyễn Hữu Dũng.

Việc chấp hành viên tổ chức thi hành án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Chi cục Thi hành án huyện Ba Vì quyết định không chấp nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của bà. Bà có quyền khiếu nại tiếp đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội trong thời hạn pháp luật quy định.

Ban PL-BĐ